Binnengroep

De binnengroep van de Brink  is een uniek aanbod voor jongeren tussen 16 en 27 jaar bij wie het op school of werk  even niet meer gaat. Voor deze jongeren bieden wij een traject waar de focus ligt op het werken aan persoonlijke doelen. Op het moment dat een jongere start bij de Brink gaat  een jongere samen met een begeleider aan de slag met het vaststellen van zijn of haar  persoonlijke doelen.

 

Via de Brink krijgen jongeren de kans om op verschillende manieren te werken.

Dit doen jongeren individueel en in groepsverband door middel van het volgen van trainingen vanuit onze Wie ben ik-methode, maar ook vanuit individuele coaching van een ambulant begeleider en het opdoen van praktijkervaring binnen of buiten de Brink.

 

Jongeren werken aan diverse vaardigheden en doelen op hun eigen tempo om op een gegeven moment uit te stromen naar onderwijs of werk of soms een reguliere dagbesteding.

De doelen die bij de ‘binnengroep' centraal staan zijn:

 

      - Het ontdeken van kwaliteiten;

      - Communicatie en samenwerken;

      - Het creëren van zelfinzicht;

      - Persoonlijk leiderschap;

      - Het stimuleren van zelfredzaamheid;

      - Werken aan een positief zelfbeeld

      - Omgaan met veranderingen

 

waar we o.a. de focus op leggen:
De 'wie ben ik' methode Gezond, sport &spel werknemers- vaardigheden
Vaktherapie Ervarend leren burgerschap

0591 223334

0591 201618

 

www.debrink.nu

info@debrink.nu

 

Roswinkelerstraat 82

7895 AN Roswinkel

Navigatie contact Social Media

De Brink

Burgerschap

Ervarend leren

Werknemers vaardigheden

Gezond

Buitengroep

Home

Binnengroep

In & uitsluitingen

Vaktherapie

Meidengroep

Sport en spel

Wie ben ik

Klachten en Complimenten

Blog

Binnengroep
waar we o.a. de focus op leggen:
Navigatie contact Social Media
waar we o.a. de focus op leggen:
Binnengroep
Navigatie contact Social Media