buitengroep

De buitengroep van de Brink is een uniek aanbod voor jongeren tussen 12 en 20 jaar bij wie het op school of werk even niet meer gaat. Voor deze jongeren bieden wij een traject waar de focus ligt op het werken aan persoonlijke doelen. Op het moment dat een jongere start bij de Brink gaat een jongere samen met een begeleider aan de slag met het vaststellen van zijn of haar persoonlijke doelen. Deze jongeren werken veel buiten omdat de meeste opdrachten kunnen worden uitgevoerd, maar waar deze jongeren zich ook het meeste thuis voelen.

 

Iedere jongere krijgt de opdrachten aangeboden die passend zijn voor zijn traject en zijn persoonlijke doelen. Alles is in het kader voor behoud en toeleiding naar onderwijs of uitstroom werk. Het gaat vooral om doen!

 

Door te doen ervaart een jongere, en door het koppelen van eerder opgedane kennis groeit jongere op sociaal, emotioneel en intellectueel gebied. Beweging zorgt ervoor dat het brein en het lichaam zich met elkaar verbinden en de jongere zowel emotioneel, sociaal en cognitief meer in balans is.

De doelen die bij de ‘buitengroep’ centraal staan zijn:

 

       - Ervaring opdoen

       - Het leren comforemeren aan

         een opdracht

       - Samenwerken

       - Ervarend leren

 

 

waar we o.a. de focus op leggen:
De 'wie ben ik' methode Gezond, Sport & spel werknemers- vaardigheden
Ervarend leren burgerschap Vaktherapie

0591 223334

0591 201618

 

www.debrink.nu

info@debrink.nu

 

Roswinkelerstraat 82

7895 AN Roswinkel

Navigatie contact Social Media

De Brink

Burgerschap

Ervarend leren

Werknemers vaardigheden

Gezond

Buitengroep

Home

Binnengroep

In & uitsluitingen

Vaktherapie

Meidengroep

Sport en spel

Wie ben ik

Klachten en Complimenten

Blog

buitengroep
waar we o.a. de focus op leggen:
Navigatie contact Social Media
buitengroep
waar we o.a. de focus op leggen:
Navigatie contact Social Media