Burgerschap

Tijdens Burgerschap bespreken jongeren groepsgewijs maatschappelijk actuele thema's. Dit kan gaan over politiek, geloofsovertuigingen, normen en waarden, culturen etc. Jongeren leren hierin buiten bepaalde kaders te denken die ze bijvoorbeeld hebben meegekregen vanuit hun opvoeding. Daarmee leren jongeren een situatie vanuit meerdere perspectieven te bekijken.

 

Dit wordt gedaan met bijvoorbeeld het in discussie gaan met elkaar. Jongeren leren hierin te luisteren naar elkaar en om zelf hun eigen mening te vormen. Maar ook om de mening van een ander te kunnen respecteren. Vaak werken we tijdens Burgerschap met stellingen, projectmatige opdrachten (Bijvoorbeeld: creƫer je eigen politieke partij), documentaires en andere middelen.

 

Doelstellingen van Burgerschap zijn:

 

       - Durven je mening te

         formuleren in een groep

       - Nadenken en bewust

         worden van

         maatschappelijke thema's

         en ontwikkelingen

       - Leren omgaan met

         diversiteit binnen de

         samenleving

       - Worden zich bewust van

         geestelijke stromingen die

         gaande zijn binnen de

         multiculturele samenleving

0591 223334

0591 201618

 

www.debrink.nu

info@debrink.nu

 

Roswinkelerstraat 82

7895 AN Roswinkel

Navigatie contact Social Media

De Brink

Burgerschap

Ervarend leren

Werknemers vaardigheden

Gezond

Buitengroep

Home

Binnengroep

In & uitsluitingen

Vaktherapie

Meidengroep

Sport en spel

Wie ben ik

Klachten en Complimenten

Blog

Burgerschap
Navigatie contact Social Media
Burgerschap
Navigatie contact Social Media