De Brink

Ons motto:

"Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat!"

 

Locatie

De Brink is gelegen in een verbouwde boerderij in het dorp Roswinkel
te Drenthe. Samen met jongeren en lokale bedrijven is deze boerderij verbouwd naar een locatie met vele mogelijkheden voor de jongeren in verschillende gebieden. Zo hebben we zowel voor buiten als binnen voorzieningen die bijdragen aan hun traject.

 

Uniek in soort

Activeringscentrum De Brink is één van de weinige zorgaanbieders in de regio waar jongeren in de leeftijd van 11 tm 25 jaar dagbesteding en maatwerktrajecten kunnen krijgen. Doordat we samenwerken met verschillende partners in de regio is het zelfs mogelijk om eventueel af te wijken van leeftijd. Onze doelgroep is divers. School (verlaters) gaand, Wajong , Jongeren in de bijstand. Wij bieden plusvoorzieningen, WMO, Jeugdhulp en werken samen met samenwerkingsverbanden. Dit betekent dat we maatwerk leveren op individueel niveau en veel mogelijkheden bieden. Veel van onze jongeren hebben een diagnose of worden tijdens een traject verwezen naar een instantie voor onderzoek. Laagdrempelig zijn en kleinschalig blijven is onze kracht!

 

Ontstaan van de Brink

De Brink is ontstaan vanuit Ans haar baan bij het Drenthe College. Ze werkte met jongeren die bij herhaling een verkeerde opleidingskeuze hebben gemaakt, vaker waren uitgevallen en/of complexe keuzeproblematiek hadden. Ook ging het om studenten die overbelast waren en dreigden uit te vallen door meervoudige problematiek. Zij werden in een Time Out traject geplaatst om zo te kijken of er drie maanden gewerkt kon worden aan de terugkeer in het onderwijs. Dit gebeurde allemaal nog binnen de school in een klaslokaal. Het resultaat was dat sommige terug konden naar hun opleiding, maar dat toch nog veel buiten de boot vielen en uiteindelijk werden uitgeschreven. Ans merkte met het werken met deze jongeren dat er vaak toch meer nodig was om een terugkeer mogelijk te maken. Het bieden van handvaten op persoonlijk, sociaal-emotioneel en loopbaan technisch gebied, gericht op de jongere zelf. Op maat kunnen werken met een jongere, gericht uiteindelijk op terugkeer onderwijs. Iedere jongere heeft zijn eigen problematiek , maar ook eigen kracht en daardoor is een maatwerktraject hierin nodig. Het idee ontstond om dit te doen buiten de school. Ans stopte met werken bij  het Drenthe College en  de Brink werd  geboren. Wat wilde Ans bereiken: maatwerktrajecten  voor jongeren waarin vooral de samenwerking van zorg en onderwijs en (indien nodig) arbeidstoeleiding belangrijk is. Hierin was vanuit het begin ook een samenwerking met het Drenthe College. Later werd dit een samenwerking vanuit de plusvoorziening.  Er is eerst gestart vanuit een kleinschaligheid. Met een heel klein team werd er met niet meer dan 8 jongeren gedraaid op een kleine locatie.

 

Anno 2021 zijn we uitgegroeid naar een bedrijf met 15 werknemers waarbinnen we verschillende trajecten voor jongeren aanbieden. Er wordt integraal gewerkt met onder andere onderwijs , gemeente en organisaties als jeugdbescherming en reclassering. Er wordt gewerkt van uit een integraal plan.  De zelfredzaamheid van een jongere staat hierbij centraal. Ons aanbod van activiteiten wordt steeds aangepast aan de jongeren die we in traject hebben.

Terug naar Home

In & uitsluitingen

Home

Blog

Klachten en Complimenten

0591 223334

0591 201618

 

www.debrink.nu

info@debrink.nu

 

Roswinkelerstraat 82

7895 AN Roswinkel

Navigatie contact Social Media

De Brink

De Brink
Navigatie contact Social Media
De Brink
Navigatie contact Social Media