Over De brink

Algemeen

In samenwerking met scholen en/of gemeente(n) worden vastgelopen jongeren weer op weg geholpen naar zelfredzaamheid in onze maatschappij. Onderwijs, participatie of uitstroom richting werk zijn doelen waarbinnen de Brink aan gewerkt wordt.

 

Ons motto:

"Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat!"

 

Ontstaan van de Brink

De Brink is ontstaan vanuit het werken wat Ans de Boer deed bij het Drenthe College met jongeren die bij herhaling een verkeerde opleidingskeuze hebben gemaakt, vaker waren uitgevallen en/of complexe keuzeproblematiek hadden. Ook ging het om studenten die overbelast waren en dreigden uit te vallen door meervoudige problematiek. Zij werden in een Time Out traject geplaatst om zo te kijken of er drie maanden gewerkt kon worden aan terugkeer onderwijs.


Dit gebeurde allemaal nog binnen de school in een klaslokaal. Het resultaat was dat sommige terug konden naar hun opleiding maar dat toch nog veel buiten de boot vielen en uiteindelijk werden uitgeschreven.

Ans merkte met het werken met deze jongeren dat er vaak meer nodig was om een terugkeer mogelijk te maken: het bieden van handvaten op persoonlijk, sociaal-emotioneel en loopbaan technisch gebied, gericht op de jongere zelf. Op maat kunnen werken met een jongere, gericht uiteindelijk op terugkeer onderwijs. Iedere jongere heeft zijn eigen problematiek en daardoor ook zijn eigen maatwerktraject hierin nodig. Het idee ontstond om dit te doen buiten de school. Ans stopte met werken bij het Drenthe College en de Brink werd geboren. Wat wilde Ans bereiken: maatwerktrajecten voor jongeren waarin vooral de samenwerking van zorg en onderwijs en (indien nodig) arbeidstoeleiding belangrijk is. Hierin was vanuit het begin ook een samenwerking met het Drenthe College. Later werd dit een samenwerking vanuit de plusvoorziening.

 

Er is eerst gestart vanuit een kleinschaligheid. Met een heel klein team werd er met niet meer dan acht jongeren gedraaid op een kleine locatie.

Anno 2018 zijn we uitgegroeid naar een bedrijf met tien werknemers waarbinnen we verschillende trajecten voor jongeren aanbieden. Vaak in samenwerking met onderwijs maar ook met participatie. De zelfredzaamheid van een jongere staat hierbij centraal. Ons aanbod van activiteiten wordt steeds aangepast aan de jongeren die we in traject hebben.

 

Locatie

De Brink bevindt zich op een uniek gelegen locatie te Roswinkel. Roswinkel is een dorp in de Nederlandse provincie Drenthe, gemeente Emmen, met 834 inwoners. Roswinkel is het meest noordelijke dorp van de gemeente.

 

De Brink was een boerderij die is omgebouwd naar activeringscentrum. Met veel ruimte om en in de boerderij hebben de jongeren zowel binnen als buiten een ruim aanbod van activiteiten. Er is bijvoorbeeld een theaterzaal, een aantal lokalen, een creatieve ruimte, en nog een boven ruimte.  Voor horeca gerichte opdrachten is er een grote keuken aanwezig.

 

De Brink is gelegen naast theaterboerderij de Noorderbak aan de Roswinkelerstraat 82.

 

Uniek in soort

Activeringscentrum De Brink is één van de weinige zorgaanbieders in de regio waar jongeren in de leeftijd van 15 tm 25 jaar dagbesteding en maatwerktrajecten kunnen krijgen. Doordat we samenwerken met verschillende partners in de regio is het zelfs mogelijk om eventueel af te wijken van leeftijd. Onze doelgroep is divers. School (verlaters) gaand, Wajong , Jongeren in de bijstand. Veel van onze jongeren hebben een diagnose of worden tijdens een traject verwezen naar een instantie voor onderzoek. Laagdrempelig zijn en  kleinschalig blijven is onze kracht !

 

0591 223334

0591 201618

 

www.debrink.nu

info@debrink.nu

 

Roswinkelerstraat 82

7895 AN Roswinkel

Blog