Ervarend leren

Een ervarend-leren traject is een traject waarin jongeren allerlei alledaagse vaardigheden leren die ze nodig hebben met betrekking tot zelfstandigheid, persoonlijke ontwikkeling, activering en uiteindelijk het vinden van werk of een passende opleiding. Via dit traject krijgen de jongeren inzicht in de effecten van de keuzes die ze maken, hun krachten en beperkingen en leren zij hun krachten te versterken en efficiƫnt en effectief in te zetten ten behoeve van ontwikkelingen op sociaal, relationeel en maatschappelijk gebied.

 

Er wordt gewerkt aan regelmaat en structuur aanbrengen in de dagindeling van de jongere. Zelfstandigheid, zelfinzicht en eigenwaarde, leren grenzen van zichzelf en van de ander te herkennen, erkennen en te leren respecteren. De aanpak is systeemgericht, hands-on en praktisch.

 

Dit alles helpt om los te komen uit de oude situatie en helpt om patronen te doorbreken. Jongeren uit hun alledaagse context halen en uitdagende activiteiten bieden kan helpend zijn. Het ervarend leren traject kan in verschillende vormen aangeboden worden. We zijn in 2020 gestart met een pilot. Een wandeltocht. In twee dagen is er gelopen van Roswinkel tot aan camping Meerwijck in Kropswolde.

Terug naar Home

Doelstellingen van een ervarend leren traject zijn:

 

       - Oude reactiepatronen van

         jongeren worden doorbroken;

       - Positieve gedragsverandering

         wordt gerealiseerd;

       - Jongeren leren keuzes te

         maken en de

         verantwoordelijkheid te

         dragen voor deze keuzes;

       - De persoonlijkheid van een

         jongere wordt versterkt en

         het zelfvertrouwen groeit;

       - Naast deze algemene doelen

         worden binnen het project de

         doelen geconcretiseerd en

         toegespitst op de individuele

         jongere.

 

 

In & uitsluitingen

Home

Blog

Klachten en Complimenten

0591 223334

0591 201618

 

www.debrink.nu

info@debrink.nu

 

Roswinkelerstraat 82

7895 AN Roswinkel

Navigatie contact Social Media

De Brink

Ervarend leren
Navigatie contact Social Media
Ervarend leren
Navigatie contact Social Media