Terug naar Home

In- en uitsluitingscriteria Activeringscentrum De Brink

Om de beste mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groepen te creëren. Een samenstelling, die wij voor de cliënt leefbaar en aangenaam is en waarbinnen wij onze professie kunnen beoefenen.

 

Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel en niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Daarom hanteren wij in- en uitsluitingscriteria voorafgaand aan de plaatsing. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen binnen de groep dagbesteding/locaties of in de ambulante setting waarbinnen wij zorg bieden.

 

Insluitingscriteria

De volgende cliënten komen in aanmerking voor de zorg bij Activeringscentrum De Brink: Cliënten met een actieve houding, die actief (willen) participeren in de samenleving, een rol hebben, verantwoordelijkheden krijgen op een bij de cliënt passend niveau, hebben onze cliënten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen, waardoor hun eigenwaarde groeit.

 

Algemene uitsluitingscriteria

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben en op onze locatie dus niet geplaatst kunnen worden, zijn cliënten waar sprake is van:

 

- Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),

- Verpleegkundige zorg,

- Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon,

- Vertonen van extreem suïcidaal gedrag,

- Actuele (soft)drugs- en/of/ alcoholverslaving, waarbij het vooral gaat om het niet voldoen aan de eis dat je niet onder invloed mag zijn als je bij de Brink bent.

- Zintuigelijke beperking als doof zijn, blind zijn of doofblind zijn,

- Extreme Psychoses,

- Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist,

- LVG alleen in overleg.

 

Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier kunnen helpen.

in & uitsluitingen

In & uitsluitingen

Home

Blog

Klachten en Complimenten

0591 223334

0591 201618

 

www.debrink.nu

info@debrink.nu

 

Roswinkelerstraat 82

7895 AN Roswinkel

Navigatie contact Social Media

De Brink

in & uitsluitingen
Navigatie contact Social Media
in & uitsluitingen
Navigatie contact Social Media