Jeugdhulp traject

Vanuit de wet Jeugdhulp kan een jongere onder de 18 een aanvraag indienen voor dagbesteding en/of begeleiding. Als jongere woonachtig in de Gemeente Emmen,  kun je je melden bij de Toegang. De Gemeente Emmen is onderverdeeld in een aantal gebieden. Elk gebied heeft zijn eigen meldpunt.

 

Dit kun je vinden onder: www.detoegangemmen.nl.

Als je aanvraag voor ondersteuning wilt doen kun je bellen naar: 0800-1525

of mailen naar: info@detoegangemmen.nl.

De Toegang gaat dan in gesprek en kijkt mee met jou of je recht hebt op begeleiding en wat voor jou dan het beste is om in te zetten.

In andere gemeentes kun je naar de gemeente site gaan en klikken op een link voor WMO.

 

Binnen de Brink kunnen jongeren dagbesteding en maatwerktrajecten volgen in samenwerking met scholen die gericht zijn op terugkeer naar het onderwijs. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden:

Scholen melden zelf jongeren aan bij de Brink (dit gaat in samenwerking met Leerplicht)

Jongeren kunnen zichzelf melden als het binnen onderwijs tijdelijk of langdurig niet lukt.

Vanuit de jeugdhulp verlening kan een behandelaar contact leggen met De Brink voor het doorverwijzen van een jongere. De Brink kan hierin proberen aan te sluiten op het behandeltraject. Dit kan d.m.v. praktische opdrachten binnen de begeleiding en in de vorm van psycho-educatie.

 

0591 223334

0591 201618

 

www.debrink.nu

info@debrink.nu

 

Roswinkelerstraat 82

7895 AN Roswinkel

Klachten en Complimenten