De Brink staat voor een open en doorlopende dialoog. Hierin zijn medewerkers, cliënten, familie en andere relaties steeds met elkaar in gesprek of wij maximaal bijdragen aan de kwaliteit en ontwikkeling van leven van de cliënten. Wij vragen onze cliënten en hun familie mee te denken en te praten over hoe het anders of beter kan.

 

In de dagelijkse praktijk kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt uiten. Bij het intakegesprek  hebben we een persoonlijke  persoonlijke toelichting over hoe om te gaan met een klacht. De Brink is net als elke zorgorganisatie verplicht een klacht volgens bepaalde regels te behandelen.

We beschouwen elke klacht dan ook als een kans onze dienstverlening verder te verbeteren.

Hoe kan een klacht kenbaar worden gemaakt?

 

Op een van de volgende manieren kunt u uw klacht aan ons kenbaar maken:

- U legt uw klacht rechtstreeks voor aan de betreffende medewerker of locatiemanager. Zij staan open voor ontvangst. De ervaring leert dat zo'n gesprek onduidelijkheden en misverstanden kan wegnemen.

 

- Bespreekt u liever niet zelf uw klacht of komt u er samen met de medewerker of locatiemanager niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Dit kan zowel schriftelijk, telefonisch als digitaal. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en geeft onpartijdig advies over de mogelijkheden voor de behandeling van uw klacht en bijbehorende procedures. Daarnaast kan de klachtenfunctionaris u helpen een klacht te verhelderen en/of formuleren en zo nodig een bemiddelende rol aannemen bij de behandeling van uw klacht.

 

De klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht en onderneemt geen stappen zonder uw toestemming. Ook kunt u contact opnemen via de onderstaande gegevens.

 

Contactgegevens

U kunt telefonisch contact opnemen met De Brink via 0591-223334. Zij geven u dan het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris. Mocht er niet worden opgenomen, dan kunt u ook een boodschap inspreken. U wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt een brief sturen naar:

 

Activeringscentrum de Brink

T.a.v. Klachtenfunctionaris

Roswinkelerstraat 82

7895AN Roswinkel

 

E-mail: info@debrink.nu

 

Klachten en complimenten

0591 223334

0591 201618

 

www.debrink.nu

info@debrink.nu

 

Roswinkelerstraat 82

7895 AN Roswinkel

Navigatie contact Social Media

De Brink

Burgerschap

Ervarend leren

Werknemers vaardigheden

Gezond

Buitengroep

Home

Binnengroep

In & uitsluitingen

Vaktherapie

Meidengroep

Sport en spel

Wie ben ik

Klachten en Complimenten

Blog

Klachten en complimenten
Navigatie contact Social Media
Klachten en complimenten
Navigatie contact