Onze missie en visie Onze missie en visie

Onze Missie

 

“Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat”

 

In een planning kan vaak iets tussen komen, maar anticiperen op wat er op je pad komt, is wat leven is. Wij zijn van mening dat iedere jongere een toekomstperspectief heeft dat passend is binnen zijn of haar mogelijkheden. Wij gaan dan ook uit van iemands mogelijkheden en werken niet vanuit de beperking. Met de juiste ondersteuning en begeleiding kan een jongere werken aan zijn toekomstperspectief en wordt geprobeerd het pad zo goed mogelijk te bewandelen. Dat hier gaandeweg aanpassingen in worden gemaakt zien wij als onderdeel van de wandeling. Het is immers niet altijd gezegd dat de eerste route, ook de beste route is. Door zoveel mogelijk maatwerk aan te bieden, worden jongeren zelfverzekerder, creatiever en ontwikkelen ze een realistisch beeld voor zichzelf. Dit is voor De Brink een uitgangs- en startpunt. Een ander uitgangspunt is werken vanuit respect en gelijkwaardigheid. Dit vinden we belangrijk in de samenwerking met de jongeren, maar ook in de samenwerking met derden.

 

“Jij bent aan zet, en met een beetje hulp van ons kun je stappen maken in de maatschappij”

 

Onze visie

 

Met het zwaarder worden van de problematiek van de jongeren die bij ons een traject volgen, ligt de focus van De Brink op het verbeteren en behouden van kwaliteit en het waarborgen hiervan. We zijn erop gericht iemands ontwikkelkansen te vergroten; dit kan alleen als er ruimte is voor persoonlijke aandacht. Een veilige en kleinschalige setting is nodig voor jongeren die gebaat zijn bij een begeleide en gestructureerde dagbesteding. Vanuit De Brink is de gedachte dat we met gemotiveerd en deskundig personeel de juiste ondersteuning en coaching kunnen bieden aan jongeren die dit nodig hebben. In samenwerking met de jongere zoeken we altijd naar mogelijkheden om hen te versterken op verschillende vlakken, zelfredzaamheid is hier een groot onderdeel van.

0591 223334

0591 201618

 

www.debrink.nu

info@debrink.nu

 

Roswinkelerstraat 82

7895 AN Roswinkel

Navigatie contact Social Media

De Brink

Burgerschap

Ervarend leren

Werknemers vaardigheden

Gezond

Buitengroep

Home

Binnengroep

In & uitsluitingen

Vaktherapie

Meidengroep

Sport en spel

Wie ben ik

Klachten en Complimenten

Blog

Onze missie en visie Onze missie en visie
Navigatie contact Social Media
Onze missie en visie Onze missie en visie
Navigatie contact Social Media