Deze website is in opbouw.

Er kunnen dingen nog niet correct in beeld komen.

Plusvoorziening traject

Even een time out!

 

Gedurende het schooljaar  kan er gebruik worden gemaakt van de ondersteuning die de Plusvoorziening Zuidoost- Drenthe biedt voor overbelaste jongeren die cognitief in staat zijn om een deel kwalificatie te behalen. Overbelaste jongeren ervaren op meerdere leefgebieden problemen waardoor ze het risico lopen om voortijdig de school te verlaten. Het bieden van maatwerk staat centraal in de werkwijze van de Plusvoorziening Zuidoost-Drenthe. Het uitgangspunt is een jongere op een zo passend mogelijke wijze te ondersteunen bij het behalen van een startkwalificatie en indien nodig arbeidstoeleiding. Iedere jongere heeft eigen mogelijkheden en talenten. Om hier zo goed mogelijk op aan te sluiten, worden trajecten op maat ingezet. Maatwerktrajecten kunnen worden gevolgd naast of in combinatie met het volgen van onderwijs.

 

Ons traject is een korte time-out gericht op activering van jongeren.

We bieden handvaten op persoonlijk, sociaal-emotioneel en loopbaan technisch gebied. Dit traject kan maximaal 3 maanden ingezet worden. Tijdens of hierna wordt gekeken of uitstroom richting onderwijs weer mogelijk is of dat er eventueel aan een vervolgtraject gedacht moet worden. Dit kan zowel binnen de Brink of buiten de Brink plaats vinden.

 

 

Terug naar Home

Terug naar Wat We Doen

0591 223334

0591 201618

 

www.debrink.nu

info@debrink.nu

 

Roswinkelerstraat 82

7895 AN Roswinkel

Plusvoorziening traject
Plusvoorziening traject
Plusvoorziening traject
Plusvoorziening traject
Plusvoorziening traject
Plusvoorziening traject
Plusvoorziening traject