Vaktherapie

Vak therapie integreren we binnen de Brink, zodat jongeren praktisch aan de slag kunnen met methodes als; drama, muziek, creatief en fotografie. Door hierin gerichte opdrachten aan te bieden kunnen jongeren hun problematiek onderzoeken en hun emoties en gedachten daarbij vormgeven. Door de ervaringen die de jongeren binnen deze methodes opdoen, werken jongeren aan hun bewustwording en geeft dit hun nieuwe inzichten. Zo leren jongeren bijvoorbeeld om te gaan met verschillende situaties of gevoelens. Maar ook kunnen jongeren nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken.

 

 

Terug naar Home

Concreet werken jongeren op de Brink aan de volgende doelstellingen:

 

       - Presenteren van jezelf;

       - Kennismaken met alternatieve

         manieren hoe te werken aan

         je problematiek;

       - Leren om emoties te

         reguleren en

         gedachtepatronen te

         doorbreken;

       - Bewustwording van je eigen

         handelen en nieuwe inzichten

         opdoen.

 

 

In & uitsluitingen

Home

Blog

Klachten en Complimenten

0591 223334

0591 201618

 

www.debrink.nu

info@debrink.nu

 

Roswinkelerstraat 82

7895 AN Roswinkel

Navigatie contact Social Media

De Brink

Vaktherapie
Navigatie contact Social Media
Vaktherapie
Navigatie contact Social Media