WMO traject

Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kan een jongere boven de 18 een aanvraag indienen voor dagbesteding en/of begeleiding. Als jongere woonachtig in de Gemeente Emmen,  kun je je melden bij de Toegang. De Gemeente Emmen is onderverdeeld in een aantal gebieden. Elk gebied heeft zijn eigen meldpunt. Dit kun je vinden onder: www.detoegangemmen.nl.

Als je aanvraag voor ondersteuning wilt doen kun je bellen naar: 0800-1525

of mailen naar: info@detoegangemmen.nl.

De Toegang gaat dan in gesprek en kijkt mee met jou of je recht hebt op begeleiding en wat voor jou dan het beste is om in te zetten.

In andere gemeentes kun je naar de gemeente site gaan en klikken op een link voor WMO.

 

Binnen de Brink kunnen jongeren dagbesteding en maatwerktrajecten volgen die gericht zijn op het vergroten van de zelfredzaamheid, het leren van werknemersvaardigheden en het verstevigen van het zelfbeeld waardoor op den duur uitstroom richting onderwijs, participatie of werk tot de mogelijkheden behoort.

 

0591 223334

0591 201618

 

www.debrink.nu

info@debrink.nu

 

Roswinkelerstraat 82

7895 AN Roswinkel

Klachten en Complimenten